บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด"

บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว จัดทัวร์ และบริการจองพื่นที่ทั้งในและต่างประเทศรับจองตั๋ว และจำหน่ายตั๋วเครื่อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด


88/136 หมู่บ้านเฟื่องสุข 3 หมู่ที่ 5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/136 หมู่บ้านเฟื่องสุข 3 หมู่ที่ 5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด

ได้แก่ 0125558001720
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์มงคล 88 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*