บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


49/3 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/3 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125558001738
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออล แอร์ทิคเก็ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*