บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและบรรจุ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปุ๋ยปราบศัตรูพืช ฮอร์โมนพืชเกี่ยวกับการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด


14/3573 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/3573 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0125558001754
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูโร ฟีนิกซ์(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*