บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคโทรนิค สื่อสาร คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด


73/91 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/91 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125558001819
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเพ่น เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*