บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด"

บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด


87/514 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/514 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0125558001851
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ซิมพลิซิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*