บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด"

บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด


99/73 หมู่ที่ 10 ซอยบางกร่าง 16/8 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/73 หมู่ที่ 10 ซอยบางกร่าง 16/8 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0125558001886
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กานน่า ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*