บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด"

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด


111/350 หมู่ที่ 11 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/350 หมู่ที่ 11 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด

ได้แก่ 0125558001941
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*