บริษัท 888 ริช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 888 ริช จำกัด"

บริษัท 888 ริช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 888 ริช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 888 ริช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่่ีองมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 888 ริช จำกัด


98/5 หมู่ที่ 10 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 888 ริช จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/5 หมู่ที่ 10 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท 888 ริช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 888 ริช จำกัด

ได้แก่ 0125558002009
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 888 ริช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 888 ริช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*