บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสารเคมีทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด


21 ซอยสามัคคี 60/2 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

21 ซอยสามัคคี 60/2 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125558002017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคมีเดีย แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*