บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด"

บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ขาย ให้เช่า เครื่อง-อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด


87/511 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/511 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด

ได้แก่ 0125558002025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*