บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด"

บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกประเภท พร้อมให้เช่ารถขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด


14/55 หมู่ที่ 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/55 หมู่ที่ 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด

ได้แก่ 0125558002041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เอ็กซ์เพรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*