บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเครื่องสำอาง เวชสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


211/9 หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

211/9 หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0125558002211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*