บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด"

บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การดำเนินธุรกิจด้านการคตลาด ผลิตงานบันเทิงทุกรูปแบบ ออกบูธ จัดอีเวนท์ งานนิทรรศการ งานโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด


1/76 หมู่ที่ 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/76 หมู่ที่ 1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด

ได้แก่ 0125558002238
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเวิร์คอินเตอร์โปรเจ็ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*