บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด"

บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การนำเข้า ส่งออก แปรรูป บรรจุ รับซื้อและจำหน่ายผลบไม้ทุกชนิดตามฤดูกาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด


64/121 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/121 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด

ได้แก่ 0125558002289
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทุเรียนสยาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*