บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด"

บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด


99/202 หมู่ที่ 2 ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/202 หมู่ที่ 2 ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125558002343
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มันเดย์ มอร์นิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*