บริษัท ณ นน 99 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณ นน 99 จำกัด"

บริษัท ณ นน 99 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณ นน 99 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณ นน 99 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมบัญชีการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณ นน 99 จำกัด


3 ซอยสามัคคี 58/18 ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณ นน 99 จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยสามัคคี 58/18 ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ณ นน 99 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณ นน 99 จำกัด

ได้แก่ 0125558002360
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณ นน 99 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณ นน 99 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*