บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด"

บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด


14/15 หมู่ที่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/15 หมู่ที่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด

ได้แก่ 0125558002378
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภู่มงคล(1436) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*