บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด"

บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการออกแบบ รับจ้างทำ รับเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านเว็บไซต์ กราฟฟิก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด


318/25 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

318/25 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด

ได้แก่ 0125558002416
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาซ่าดิจิทัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*