บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด"

บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด


58/15 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/15 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด

ได้แก่ 0125558002459
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิริเทวินทร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*