บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จัดซื้อ จัดหา จัดจำหน่าย สินค้าอุปโภค บริโภคหลากหลายชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด


19/54 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/54 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0125558002599
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีนไทย กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*