บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด"

บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงต่อเติม ออกแบบ ตกแต่ง งานก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด


20/102 หมู่ที่ 7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/102 หมู่ที่ 7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด

ได้แก่ 0125558002602
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เค.ดีไซน์ 1972 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*