บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด


82/4 หมู่ที่ 4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

82/4 หมู่ที่ 4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125558002645
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอด้า เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*