บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช้เพื่อเป็นที่พักอาสัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด


88/18 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/18 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125558002670
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฟนซี่ โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*