บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด"

บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด


88/51 หมู่บ้านคาซ่า แกรนด์ รัตนาธิเบศร์ ราชพฤกษ์ หมู่ที่ 5 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/51 หมู่บ้านคาซ่า แกรนด์ รัตนาธิเบศร์ ราชพฤกษ์ หมู่ที่ 5 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0125558002726
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอพี พร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*