บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด"

บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,050,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด


437 ชั้นที่ 3 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

437 ชั้นที่ 3 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0125558002874
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพนภูรีย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*