บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด"

บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจ การบริหารทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด


42/313 หมู่ที่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

42/313 หมู่ที่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125558002891
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พดา คลีนนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*