บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ บริการทางด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด


25 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

25 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0125558002947
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พินเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*