บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด"

บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด


73/7 หมู่ที่ 4 ถนนริมคลองถนน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/7 หมู่ที่ 4 ถนนริมคลองถนน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0125558003005
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทวี เซอร์วิส อีควิปเม้นท์แอนด์พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*