บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด"

บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ,ขายส่งและขายปลีกสินค้าจำพวกน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด


5/2049 หมู่ที่ 10 ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/2049 หมู่ที่ 10 ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด

ได้แก่ 0125558003170
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวีทแอปเปิ้ล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*