บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด"

บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้านำเข้า ส่งออกหนังปลากระเบน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด


78/103 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/103 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด

ได้แก่ 0125558003277
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แร็บบิท อินเตอร์ 98 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*