บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท อาร์เอฟ  พาร์ท  แอนด์  ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับติดตั้ง ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


9/114 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/114 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0125558003323
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์เอฟ พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*