บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด"

บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย นำเข้าส่งออก วัสดุและภาชนะบรรจุหีบห่อ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด


72/78 หมู่ที่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/78 หมู่ที่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125558003382
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเค.บิวตี้แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*