บริษัท พาโนว่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาโนว่า จำกัด"

บริษัท พาโนว่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาโนว่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 11,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาโนว่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า พลังงานทดแทนและหมุนเวียนทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาโนว่า จำกัด


89/97 หมู่บ้านเศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 5 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาโนว่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/97 หมู่บ้านเศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 5 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท พาโนว่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาโนว่า จำกัด

ได้แก่ 0125558003498
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาโนว่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาโนว่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*