บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการติดต่อประสานงานใก้กับบริษัท ท่องเที่ยวในประเทศซึ่งจัดนำเที่ยวต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด


5/323 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/323 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0125558003544
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันแอนด์ซี เดสติเนชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*