บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด


50/73 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/73 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125558003641
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอส แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*