บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด"

บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจขการบริการรับเหมาตกแต่งภายในอาคารที่ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด


31/4 หมู่ที่ 10 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/4 หมู่ที่ 10 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด

ได้แก่ 0125558003684
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แด็ท กู๊ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*