บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด"

บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างในกิจการต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด


73/9 หมู่ที่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/9 หมู่ที่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0125558003722
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาวเวอร์ อินเตอร์เทค แอนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*