บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด"

บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ นำเที่ยวหรือท่องเที่ยวในและต่าประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด


73/1 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

73/1 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด

ได้แก่ 0125558003838
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัล นูรอยน์ เทรเวิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*