บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมงานด้านไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์โทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด


69/259 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/259 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0125558003919
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*