บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด"

บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด


111/92 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/92 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด

ได้แก่ 0125558003960
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นโอ.โฟร์ตี้เอท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*