บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า จำหน่าย ปลีก ส่ง อุปกรณ์จับสัตว์น้ำทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด


111,111/1 หมู่ที่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

111,111/1 หมู่ที่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0125558004044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลุงโอ๋ แทคเกิล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*