บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องสำอางดูแลผิวพรรณจากต่างประเทศทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด


52/18 หมู่ที่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/18 หมู่ที่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0125558004133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีนู (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*