บริษัท เดต้า คิว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดต้า คิว จำกัด"

บริษัท เดต้า คิว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดต้า คิว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดต้า คิว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดต้า คิว จำกัด


200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ 2604 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดต้า คิว จำกัด ตั้งอยู่ที่

200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ 2604 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เดต้า คิว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดต้า คิว จำกัด

ได้แก่ 0125558004168
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดต้า คิว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดต้า คิว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*