บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด"

บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง,งานโยธา,งานวิศวกรรม,งานไฟฟ้า,งานประปาและอื่นๆทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด


65/45 หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/45 หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด

ได้แก่ 0125558004176
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.อารีย์การช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*