บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา วางระบบด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด


63/163 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/163 หมู่ที่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125558004397
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*