บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด"

บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางาน ทางด้านงานก่อสร้างและตกแต่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด


40/98 หมู่ที่ 11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/98 หมู่ที่ 11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125558004524
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตรัย อินทิเกรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*