บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด


11/229 หมู่ที่ 4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/229 หมู่ที่ 4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0125558004605
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.รุ่งเรืองกิจ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*