บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และดูแลบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด


59/320 หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/320 หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125558004648
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.ที.เอส.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*