บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด"

บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเสื้อผ้า,เครื่องประดับและอัญมณี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด


46/465 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/465 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0125558004699
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพน แฟชั่น จิวเวลเลอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*