บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด"

บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ที่ดิน บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด


333/22 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/22 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด

ได้แก่ 0125558004729
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ ดีเวลลอปเมนท์ (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*